Tôi đã học cách trân trọng lời nói của mình là nền tảng để mọi thứ có thể vận hành được như thế nào

Tác giả: Sjoerd Zwinkels, Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư, Mekong Capital
18/7/2018

Sjoerd Zwinkels

Năm 2013, tôi được chỉ định làm Trợ lý Trưởng nhóm Đầu tư của Mekong Capital cho khoản đầu tư vào Trường Quốc Tế Việt Úc (VAS), một trường song ngữ theo hệ thống K-12, từ cấp trường mầm non đến hết lớp 12. Đây là lần đầu tiên tôi được làm trực tiếp trong nhóm đầu tư nên tôi hào hứng vô cùng. Với vai trò này, tôi chịu trách nhiệm thực hiện các dự án mà Trưởng nhóm Đầu tư giao, và là thành viên trong tổ đầu tư có hai người. Đây cũng là lần đầu tôi được việc với một công ty đã được quỹ của Mekong Capital đầu tư vào. Việc này chính thức đánh dấu việc tôi chuyển sang làm ở bộ phận đầu tư. Đây là lý do từ đầu mà tôi đã chọn gia nhập vào Mekong Capital.

Trưởng nhóm Đầu tư cho khoản đầu tư này nổi tiếng là một người có yêu cầu rất cao. Nhưng tôi không hề lo lắng, bởi trước đó cô ấy luôn đối xử với tôi rất tốt. Thậm chí, chúng tôi còn là bạn bè nữa.

Trong quá trình công tác, Trưởng nhóm Đầu tư của tôi yêu cầu tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Lúc nào tôi cũng đồng ý ngay lập tức. Thậm chí, tôi còn không kiểm tra xem những việc đó có khả thi không, mà cũng chẳng kiểm tra xem liệu mình có đủ thời gian để làm không. Tôi cũng không hề xem xét khối lượng công việc mà tôi đã nhận từ các sếp khác.

Một lần, tôi được giao chịu trách nhiệm hoàn thành một dự án tái cơ cấu doanh nghiệp với quy mô rất lớn. Việc này đòi hỏi phải phối hợp rất nhiều với các cổ đông, ban điều hành công ty và nhiều bên liên quan khác. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chịu trách nhiệm cập nhật bản dự phóng mô hình tài chính của Mekong cho khoản đầu tư vào VAS. Đây là công việc mà tôi nghĩ rằng tôi chưa giỏi, vì vậy việc này ắt sẽ tốn nhiều thời gian dù tôi cũng không chắc là mất bao lâu. Tuy nhiên, tôi vẫn hứa hạn chót sẽ hoàn thành công việc này.

Kết quả là tôi đã không hoàn thành bản dự phóng mô hình tài chính vào thời điểm tôi đã hứa. Không những không thông báo cho Trưởng nhóm của tôi về thiếu sót này, tôi thậm chí còn dấu cô ấy.

Mặc dù vậy, tôi vẫn tự nói với bản thân rằng tôi đã giúp cô ấy hoàn thành rất nhiều công việc. Tôi tự nhủ với bản thân rằng 95% là đủ tốt rồi, rằng cô ấy sẽ rất vui vì cô ấy đã nhận được nhiều hỗ trợ tới vậy.

Dĩ nhiên là Trưởng nhóm của tôi không đồng ý. Tôi đã không nhận ra rằng cô ấy cần Mô hình tài chính này được cập nhật vào một thời điểm nhất định. Cô ấy đã trông cậy vào tôi để hoàn thành việc này, và việc tôi không thông báo cho cô ấy gây hậu quả lên những việc khác mà cô ấy hoàn thành, bao gồm báo cáo cho cổ đông của quỹ. Hậu quả của việc đó là tôi bị loại khỏi vai trò trợ lý trưởng nhóm đầu tư đó, và mãi một thời gian sau, tôi mới lại được mời vào vai trò trợ lý trưởng nhóm đầu tư cho một khoản đầu tư khác.

Tôi nhận ra rằng cô ấy đã trông cậy vào tôi, và tôi đã làm cô ấy thất vọng. Suy nghĩ của tôi về việc 95% là đủ tốt thật sự không ổn. Nếu tôi hứa với Trưởng nhóm đầu tư của mình là mô hình tài chính sẽ được hoàn thành, tôi cần phải sắp xếp thời gian để hoàn thành việc đó trước hạn. Nếu tôi không thể hoàn thành đúng hạn, tôi cần thông báo với cô ấy ngay khi tôi nhận ra điều đó thay vì trì hoãn hoặc dấu diếm.

Tại Mekong Capital, một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp là Integrity (Sự trọn vẹn). Với chúng tôi, Integrity — Sự trọn vẹn nghĩa là trân trọng lời nói của mình để mọi thứ có thể vận hành được. Trân trọng lời nói của mình bao gồm thực hiện những gì mình nói là mình sẽ làm, và hoàn thành đúng hạn; và nếu chúng ta không thể hoàn thành đúng hạn, chúng ta thông báo cho những người liên quan càng sớm càng tốt trước thời hạn đã hứa, để họ có thể xử lý sự cố đó.

Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta làm việc trong một đội, khi người khác trông cậy vào việc mình tạo ra kết quả, để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Trong một tổ chức, nếu tất cả các phòng ban đạt được kết quả như đã hứa, và thông báo ngay khi mọi việc không thông suốt và bị trở ngại, các thành viên trong tổ chức có thể cùng nhau tìm giải pháp để cùng tiến lên và tổ chức sẽ liên tục đạt được nhiều kết quả.

Điều tôi học được từ điều này là Integrity (Sự trọn vẹn) là thứ mà bạn không thể làm một phần. Hoặc là có Integrity trẹn vẹn hoặc là không có Integrity gì cả. Và khi không có Integrity, không gì có thể vận hành bền vững được.


Vui lòng nhấn vào nút dưới đây để đăng ký nhận bản tin quý của Mekong Capital.

Mekong Capital đầu tư vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng và đóng góp giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo mô hình Đầu tư Lấy Tầm nhìn làm Định hướng. Các công ty nhận đầu tư thường nằm trong số các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về Mekong Capital, vui lòng xem trang www.mekongcapital.com.

Published On: August 6, 20188.1 min read

Recent Post