Mời được lãnh đạo doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm tham gia điều hành có thể tạo tác động rất lớn đến…

Tác giả: Chris Freund, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Mekong Capital
16/8/2018

Marcel Van Miert

Đó là năm 2014 và chúng tôi đã là cổ đông của Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) được 4 năm. VAS đã thành công và đạt vị thế tốt, tuy nhiên, đã không tăng trưởng gì kể từ khi chúng tôi đầu tư.

Ông Marcel Van Miert lúc ấy là thành viên Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm vai trò điều hành của VAS, và ông làm việc chính tại London. Trước khi tham gia vào VAS, ông là Tổng Giám đốc của WCL (World Class Learning Group) và là Giám đốc Điều hành tại Nord Anglia, cả hai nhóm trường quốc tế lớn. Sau một thời gian, chúng tôi đã thuyết phục Marcel đảm nhận vai trò Chủ tịch Điều hành VAS, một vai trò lãnh đạo hàng đầu trong công ty.

Marcel đã quen thuộc với VAS do quá trình tham gia Hội đồng Quản trị của VAS, đồng thời, nhờ có kinh nghiệm vận hành một số nhóm trường K-12 (từ mẫu giáo đến hết lớp 12) quốc tế thành công, Marcel đã nhanh chóng quy tụ được Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và đội ngũ giáo viên cùng đồng thuận trên một chiến lược rõ ràng. Phương hướng vững vàng này cũng giúp VAS dễ dàng tuyển dụng và giữ chân các thành viên điều hành chủ chốt ngay sau khi Marcel trở thành Chủ tịch Điều hành. Marcel là bậc thầy trong việc trao quyền và phân công nhiệm vụ, đảm bảo các thành viên ban điều hành cấp cao hiểu rõ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của mỗi thành viên. Với sự phân công công việc như vậy, công việc không bị dồn ứ ở khâu của Marcel, mà được giải quyết một cách thông suốt. Một đội ngũ điều hành giỏi và ổn định được định hình, tạo ra những kết quả tuyệt vời cho cả khách hàng và nhà đầu tư.

Trong 3 năm mà Marcel là Chủ tịch Điều hành cho đến khi quỹ của chúng tôi thoái vốn khỏi VAS, VAS đã đạt được tốc độ tăng trưởng tuyệt vời. Trường đã thực hiện thành công kế hoạch mỗi năm mở mới một cơ sở mega-campus (khuôn viên học tập liên thông), và mỗi cơ sở đều có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tiên tiến tại những địa điểm tốt. Cùng lúc đó, mức độ hài lòng của khách hàng của VAS và chỉ số NPS (viết tắt của Net Promoter Score nhằm đo lường tỷ lệ khuyến nghị VAS — thông qua câu hỏi: “bạn có sẵn lòng giới thiệu VAS với người khác không?”) đã tăng đột biến trong giai đoạn này. Tác động đáng kể của Marcel khi làm Chủ tịch Điều hành của VAS đã giúp quỹ của chúng tôi đạt được tỷ lệ hoàn vốn 4,5 lần khi quỹ thoái khoản đầu tư vào VAS trong năm 2017.

Câu chuyện trên về Marcel chứng tỏ giá trị của việc có một chuyên gia trong ngành tham gia vào Hội đồng Quản trị và cách những chuyên gia đó có thể đóng góp vào việc xây dựng các đội ngũ điều hành đẳng cấp thế giới.


Vui lòng nhấn vào nút dưới đây để đăng ký nhận bản tin quý của Mekong Capital.

Mekong Capital đầu tư vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng và đóng góp giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo mô hình Đầu tư Lấy Tầm nhìn làm Định hướng. Các công ty nhận đầu tư thường nằm trong số các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về Mekong Capital, vui lòng xem trang www.mekongcapital.com.

Published On: August 20, 20184.8 min read

Recent Post