Đầu tư theo tầm nhìn2021-03-21T10:47:49+07:00

Câu chuyện mới nhất

Chúng ta có thực sự sẵn sàng trở thành đối tác cùng công ty tuyển dụng?

Tác giả: Thùy Dương, Cố vấn Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp Cao cấp, Mekong Capital 6/12/2020 Thùy Dương, Cố vấn Nhân tài và Văn hóa Doanh nghiệp Cao cấp, Mekong Capital Đầu năm nay, tôi cùng Minh Giang, cố vấn của

Tôi đã học cách trân trọng lời nói của mình là nền tảng để mọi thứ có thể vận hành được như thế nào

Tác giả: Sjoerd Zwinkels, Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư,

Go to Top