Giá trị cốt lõi2021-03-21T10:47:05+07:00

Câu chuyện mới nhất

Lẩu Cua

© 2021, Chris Freund, Người sáng lập và Tổng Giám Đốc, Mekong Capital 04/11/2021 ⋅   ⋅   ⋅ (Tranh minh họa của Vườn Illustration cho Mekong Capital) ⋅   ⋅   ⋅ Đàn cua thấy mình đang nằm ở đáy của một cái nồi sắt to, nước lưng chừng,

Tôi suýt nghỉ việc sau khi được cất nhắc lên vị trí mới, song cuối cùng đã chọn ở lại và bảo vệ…

tác giả: Ngô Đình Thảo Phương, Trợ lý cao cấp

Tương lai của đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại những thị trường mới nổi đòi hỏi năng lực lớn hơn rất…

Tác giả: Chris Freund, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc,

Mời được lãnh đạo doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm tham gia điều hành có thể tạo tác động rất lớn đến…

Tác giả: Chris Freund, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc

Go to Top